اکیپساخت سفر خرید بلیط

سفرت رو چه جوری میری؟

حسین با سمندش
همیشه بین رشت و تهران در رفت و آمد هست

برای اینکه تو مسیر رسیدن به دانشگاه، تنها نباشه و بتونه هزینه های سفرش رو کم کنه، مسیرش رو تو اکیپ ثبت می‌کنه تا همسفرهای جدیدی پیدا کنه

ادامه بده

رضا، سعید و هر کسی که مسیر مشابهی رو می‌خواد بره، با توجه به امتیاز و ویژگی‌های راننده، درخواست همسفرشدن ارسال می‌کنه

اکیپ یه تاکسی اینترنتی نیست. داستان همسفرشدن آدم‌ها در مسیرهای طولانیه. هم صاحب خودرو و هم همسفر، قبل از تشکیل اکیپ، با ویژگی‌های همدیگه آشنا میشن

ادامه بده
ساخت سفر خرید بلیط

سفرت رو چه جوری میری؟

تنهایی، با ماشین شخصی؟
با اتوبوس و قطار؟ بین جمعیتی که نمیشناسی؟
با ماشین شخصی با جمعی که میشناسی؟ این روش حالا یه اپلیکیشن داره: اکیپ
بیشتر برام بگومی‌خوام تجربه کنم

حسین با سمندش
همیشه بین رشت و تهران در رفت و آمد هست

برای اینکه تو مسیر رسیدن به دانشگاه، تنها نباشه و بتونه هزینه های سفرش رو کم کنه، مسیرش رو تو اکیپ ثبت می‌کنه تا همسفرهای جدیدی پیدا کنه

ادامه بده

رضا، سعید و هر کسی که مسیر مشابهی رو می‌خواد بره، با توجه به امتیاز و ویژگی‌های راننده، درخواست همسفرشدن ارسال می‌کنه

اکیپ یه تاکسی اینترنتی نیست. داستان همسفرشدن آدم‌ها در مسیرهای طولانیه. هم صاحب خودرو و هم همسفر، قبل از تشکیل اکیپ، با ویژگی‌های همدیگه آشنا میشن

ادامه بده